Inwestycje

  • Podpisanie umowy

Prawie 2,5 mln zł na kanalizację

Dziś, 24 września, Wójt Gminy Marek Ryłowicz podpisał umowę z Zakładem Usługowym WOD-BUD Zdzisław Kiliński na wykonanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Golub-Dobrzyń wraz z przebudową gminnej oczyszczalni ścieków oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków”.

Zadanie swoim zakresem obejmie przebudowę gminnej oczyszczalni ścieków w Sokołowie, budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Białkowo i Sadykierz oraz budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy. 

Gmina Golub-Dobrzyń pozyskała na to zadanie wsparcie w kwocie 1 332 559,00 zł ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość projektu to prawie 2,5 mln zł.

 

  • data: 2021-09-24

Wstecz