Inwestycje

  • Budowa bloków

3 mln zł na budownictwo wielomieszkaniowe

Dziś podczas sesji Rady Gminy radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Nowy Dom sp. z o.o. oraz w sprawie zasad wnoszenia i cofania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego.

Głównym przedmiotem działalności gospodarczej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Nowy Dom sp. z o.o. jest budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu z możliwością nabycia mieszkań na własność.
 
Przyjęcie uchwały jest następstwem otrzymania przez Gminę 3 mln zł wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.
 
Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe to rozwiązanie, z którego mogą skorzystać osoby, które z różnych względów nie mogą pozwolić sobie na zakup własnego lokum. Jest to nowe rozwiązanie prawne umożliwiające budowę domów mieszkalnych w danej gminie oraz ich eksploatację na zasadach najmu.

Podjęcie przedmiotowych uchwał umożliwi objęcie udziałów w organizowanej spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Nowy Dom sp. z o.o. i przygotowanie realizacji inwestycji mieszkaniowych. Należy dodać, że Bank Gospodarstwa Krajowego dla nowotworzonych SIM przewiduje:
- bezzwrotne dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości 10% kosztów realizacji nowej inwestycji mieszkaniowej;
- dofinasowanie 10% kosztów przedsięwzięcia infrastrukturalnego związanego z infrastrukturą techniczną lub społeczną np. drogi, urządzenia sportowe, rekreacyjne;
- grant z Funduszu Dopłat dla gminy na budowę mieszkań wyniesie do 35% poniesionych kosztów;
- 20% kosztów budowy lokalu to partycypacja przyszłych najemców;
- do 80% kosztów realizacji inwestycji można pokryć z preferencyjnego kredytu.
 
Uzyskanie znaczącego zewnętrznego dofinasowania obniży koszty inwestycji i w ślad za tym ceny mieszkań budowanych dla nabywców, którzy będą mogli skorzystać z systemu docelowego uzyskania własności.

 

  • data: 2021-10-27

Wstecz