Inwestycje

  • Droga - Kamienny Smug

Kolejne odcinki dróg gminnych wykonane

W ostatnim czasie dokonano odbioru przebudowanych dróg w miejscowościach Kamienny Smug i Sadykierz.

21 października odebrano zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110258C Kamienny Smug – Nowogród w km 0+000 do 0+999 w miejscowości Kamienny Smug”. W ramach zadania wykonano, m.in. roboty przygotowawcze, remont przepustu, wykonanie robót ziemnych, wykonanie podbudowy, nawierzchni bitumicznej i oznakowania.

Na długości 999 m wykonano jezdnię o szerokości 4 m oraz obustronne pobocze z kruszywa o szerokości 0,75 m. Jezdnia została pokryta asfaltem - 3 cm warstwą ścieralną oraz 3 cm warstwą wiążącą na 23 cm podbudowie.

Realizacja zadania możliwa była dzięki pozyskanym przez Gminę środkom z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji.

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Lipna.

Wartość zadania wyniosła 499753,67 zł, w tym 179 820 zł zostało pokryte ze środków zewnętrznych.

Kilka dni wcześniej zakończono zadanie pn. „Przebudowa i remont drogi gminnej nr 110246C Sokołowo-Białkowo w m. Białkowo”. Ta inwestycja, której koszt wyniósł ponad 500 000,00 zł została w całości pokryta z budżetu Gminy. Nową nawierzchnię asfaltową na długości 703 m wykonał Zakład Handlowo-Budowlany „AGA” Mariusz Wilczyński z Torunia. 

To kolejne inwestycje drogowe realizowane przez Gminę w ostatnim czasie. Przypomnijmy, że w b.r. wykonano następujące drogi gminne w miejscowościach:
- Ostrowite (467 m),
- Pusta Dąbrówka (695 m),
- Cieszyny (999 m),
- Handlowy Młyn (890 m),
- Lisewo (465 m),
- Białkowo/Sadykierz (258 m),
- Pląchoty-Cieszyny (998 m),
- Ruziec (259 m),
- Skępsk (1436 m),
- Karczewo (999 m).

Obecnie przebudowywane są drogi w miejscowościach:
- Paliwodzizna (570 m),
- Nowawieś (189 m),
- Sokoligóra (739 m),
- Węgiersk (578 m),
- Sokołowo (500 m).

 

drukuj (Kolejne odcinki dróg gminnych wykonane)

  • data: 2021-11-05
  • Tablica informująca o dofinansowaniu
  • Droga przed, w trakcie i po zakończeniu przebudowy
  • Droga po przebudowie

Wstecz