Informacje Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)

  • Baner informacyjny

Informacja o nowej obowiązującej stawce  odsetek za zwłokę

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 10 lutego 2022 r., od dnia 9 lutego 2022 r. obowiązuje nowa stawka odsetek za zwłokę w wysokości 8,5% kwoty zaległości w stosunku rocznym.

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

 

drukuj (Informacja o nowej obowiązującej stawce  odsetek za zwłokę)

  • autor: Patryk Skorski, data: 2022-02-25

Wstecz