Informacje Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)

  • Baner informacyjny

Wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotne od 1 kwietnia 2022 r.

Wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotne za domowników z działów specjalnych produkcji rolnej i pomocników rolnika od 1 kwietnia 2022 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2021 r. wynosiło 6 221,04 zł (M.P z 2022 r. poz. 82).

W związku z powyższym od 1 kwietnia 2022 r. wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotne za:
• domowników w gospodarstwach rolnych stanowiących samoistne działy specjalne produkcji rolnej,
• pomocników rolnika,
stanowić będzie 187 zł miesięcznie (tj. 9% od kwoty podstawy wymiaru stanowiącej 33,4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku).


Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

 

drukuj (Wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotne od 1 kwietnia 2022 r.)

  • autor: Patryk Skorski, data: 2022-02-25

Wstecz