Informacje Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)

  • Logo KRUS

Informacja o nowej obowiązującej stawce odsetek za zwłokę

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 10 marca 2022 r., od dnia 9 marca 2022 r. obowiązuje nowa stawka odsetek za zwłokę w wysokości 10% kwoty zaległości w stosunku rocznym.


 Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

drukuj (Informacja o nowej obowiązującej stawce odsetek za zwłokę)

  • autor: Patryk Skorski, data: 2022-03-17

Wstecz