Informacje Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)

  • Logo KRUS

Kampania społeczna "Silna Wieś, Silna Polska"

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach kampanii społecznej ,,Silna Wieś, Silna Polska" Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oferuje  pomoc społeczną na rzecz mieszkańców terenów wiejskich w zakresie wsparcia finansowego, wsparcia społecznego i rozwoju oraz bezpieczeństwa socjalnego.

Szczegółowe informacje na temat kampanii dostępne są na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/silnawies


 Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

drukuj (Kampania społeczna "Silna Wieś, Silna Polska")

  • autor: Patryk Skorski, data: 2022-08-29

Wstecz