Informacje Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)

  • Logo KRUS

Informacja o wysokości rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego za 2023 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2023 r. (M.P z 2023 r. poz. 486) roczna kwota graniczna należnego podatku dochodowego za 2023 r. od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wynosi 4 088,00 zł. 
 Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

  • autor: Patryk Skorski, data: 2023-05-18

Wstecz