Informacje Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)

  • Grafika informacyjna

Informacja o wysokości rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego za 2021 r

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 maja 2021 r. (M.P z 2021 r. poz. 472) roczna kwota graniczna należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2021 rok wynosi 3604 zł.


Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

drukuj (Informacja o wysokości rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego za 2021 r)

  • data: 2021-05-31

Wstecz