Informacje Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)

  • Logo konkursu

Konkurs "Rola Rolnika, by upadku unikał"

II Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym – "Rola Rolnika, by upadku unikał".


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje II Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym – "Rola Rolnika, by upadku unikał", który będzie przebiegał w formule on-line.

Link do testu, regulamin i klauzula informacyjna dostępne są na stronie www.krus.gov.pl


Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

 

drukuj (Konkurs "Rola Rolnika, by upadku unikał")

  • data: 2021-10-26
  • Plakat konkursowy

Wstecz