Nieruchomości na sprzedaż

  • Mapa działek na sprzedaż

II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek w obrębie Lisewo

Wójt  Gminy Golub-Dobrzyń ogłasza, że w dniu 25.05.2023 r. o godz.12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń w sali posiedzeń nr 1, ul. Plac Tysiąclecia 25, odbędzie się II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie Lisewo, księga wieczysta TO1G/00011089/5.

L.p.

Nr działki

Powierzchnia w m2

Oznaczenie użytków w m2

Cena wywoławcza zł

1

131/4

1253

RVI - 938
N - 315

22620,00

2

131/5

1292

RVI - 1031
N - 261

23320,00

3

131/6

1242

RVI - 1242

22420,00

4

131/7

2125

RVI - 2125

40930,00

5

131/8

1956

RVI - 1956

37670,00

6

131/9

1789

RVI - 1789

34460,00

7

131/10

1621

RVI - 1621

31220,00

8

131/11

1569

RVI - 1569

30220,00

9

131/12

1853

RV - 974
RVI - 879

22250,00

10

131/13

1617

RVI - 267
N - 1350

19420,00

11

131/14

1365

RVI - 1365

29950,00

 

Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golub – Dobrzyń, przyjętym uchwałą Rady Gminy Golub – Dobrzyń Nr XLV/200/2014 z dnia 22 stycznia 2014 r., nieruchomość położona jest w terenie o najniższej przydatności rolniczej w tym tereny zabudowy zagrodowej. Dla działki pierwotnej 131/2 wydana została decyzja o warunkach zabudowy, dotycząca budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Na warunkach określonych w decyzji zatwierdzono podział nieruchomości na działki przeznaczone do zbycia. Pierwszy przetarg odbył się 21.12.2022 roku.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej do dnia 22.05.2023 roku. Z ogłoszeniem, regulaminem przetargu można zapoznać się w tut. Urzędzie, p. 2, tel. /0-56/ 683 54 00 – 03 oraz na stronie internetowej www.uggolub-dobrzyn.pl

 

Wójt Gminy
Marek Ryłowicz

 

  • autor: Joanna Frączek, data: 2023-04-18

Wstecz