Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych, Turystyki i Rekreacji

Skład osobowy Komisj Zdrowia, Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych, Turystyki i Rekreacji:

    Aneta Hnatusz - Przewodniczący Komisji

    Jan Boniecki - Członek Komisji

    Małgorzata Kamińska - Członek Komisji

    Jacek Kopaczewski - Członek Komisji

    Krzysztof Romanowski - Członek Komisji