Gospodarka komunalna - informacje

  • Wykaz podmiotów mających zezwolenie na wywóz nieczystości ciekłych

Wykaz podmiotów mających pozwolenie na wywóz nieczystości ciekłych

Aktualny wykaz podmiotów gospodarczych mających aktualne na dzień 06.09.2022r. pozwolenie na wywóz nieczystości ciekłych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń.

 

  • autor: Irmina Krupa, data: 2022-09-06

Wstecz