Gospodarka komunalna - informacje

  • Tablica informująca o obiekcie monitorowanym

Walka ze śmieciuchami

Przeciwdziałanie nielegalnym wysypiskom śmieci to trudny i wymagający temat. Odpowiedzialnością za to zadanie obarczone są samorządy terytorialne.

W związku z powyższym Gmina Golub-Dobrzyń w ramach walki z dzikimi wysypiskami śmieci planuje zakup kilku tzw. fotopułapek z czujnikami ruchu, które uaktywnią się w momencie zarejestrowania ruchu i nagrają osoby, które nielegalnie pozbywają się odpadów wysypując je np. w lasach, na polu, na nieużytkach gminnych czy innych miejscach. Nagrania takie będą przeglądane przez upoważnione osoby, czyli pracowników urzędu. Jeżeli zostanie zarejestrowany fakt nielegalnego pozbywania się odpadów nagranie zostanie wykorzystane jako dowód w wymierzeniu kary finansowej.

Przy okazji przypominamy, że w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych przewidziane są terminy odbioru odpadów poszczególnych kategorii, tj. odpady zmieszane, tworzywa sztuczne (plastik, metal), szkło, bioodpady oraz makulatura. Odbiór odpadów odbywa się w ramach ponoszonej przez mieszkańców opłaty. Ponadto selektywnie zebrane odpady (opony, gruz, stare meble itp.) można legalnie i bez dodatkowych opłat dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Białkowie – tel. 56 491 95 81.

  • data: 2021-05-24

Wstecz