Gospodarka komunalna - informacje

  • Agresywny pies

Agresywne rasy psów

Osoba będąca posiadaczem agresywnego psa powinna pamiętać, że ciąży na niej obowiązek otrzymania odpowiedniego zezwolenia.
Obowiązujący wykaz ras psów, uznanych za agresywnych wyszczególnia Rozporządzenie Ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne.

Wykaz  ras  psów  uznawanych  za  agresywne: 
1) amerykański pit bull terrier; 
2) pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin); 
3) buldog amerykański; 
4) dog argentyński; 
5) pies kanaryjski (Perro de Presa Canario); 
6) tosa inu; 
7) rottweiler; 
8) akbash dog; 
9) anatolian karabash; 
10) moskiewski stróżujący; 
11) owczarek kaukaski.

Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie zezwoleń na posiadanie psa groźnej rasy jest Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 638).
Zgodnie z art. 10 pkt. 1 Ustawy o ochronie zwierząt, prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa. Zezwolenie wydaję się na wniosek osoby zamierzającej prowadzić hodowlę psów agresywnych lub utrzymywać takiego psa.

Do wniosku należy dołączyć: 
- kopię rodowodu lub metryki psa;
- kopię aktualnego zaświadczenia o zaszczepieniu psa przeciwko wściekliźnie (oryginał do wglądu);
- dowód opłaty skarbowej (82 zł - utrzymywanie) lub (616 zł - hodowanie) za wydanie zezwolenia na utrzymywanie lub hodowanie psa rasy uznawanej za agresywną.

 

  • data: 2021-06-10

Wstecz