Informacje

  • Tablica informująca o obiekcie monitorowanym

Walka ze śmieciuchami

Przeciwdziałanie nielegalnym wysypiskom śmieci to trudny i wymagający temat. Odpowiedzialnością za to zadanie obarczone są samorządy terytorialne.

W związku z powyższym Gmina Golub-Dobrzyń w ramach walki z dzikimi wysypiskami śmieci planuje zakup kilku tzw. fotopułapek z czujnikami ruchu, które uaktywnią się w momencie zarejestrowania ruchu i nagrają osoby, które nielegalnie pozbywają się odpadów wysypując je np. w lasach, na polu, na nieużytkach gminnych czy innych miejscach. Nagrania takie będą przeglądane przez upoważnione osoby, czyli pracowników urzędu. Jeżeli zostanie zarejestrowany fakt nielegalnego pozbywania się odpadów nagranie zostanie wykorzystane jako dowód w wymierzeniu kary finansowej.

Przy okazji przypominamy, że w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych przewidziane są terminy odbioru odpadów poszczególnych kategorii, tj. odpady zmieszane, tworzywa sztuczne (plastik, metal), szkło, bioodpady oraz makulatura. Odbiór odpadów odbywa się w ramach ponoszonej przez mieszkańców opłaty. Ponadto selektywnie zebrane odpady (opony, gruz, stare meble itp.) można legalnie i bez dodatkowych opłat dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Białkowie – tel. 56 491 95 81.

  • data: 2021-05-24

Wstecz

Banery

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

ul. Plac1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Centrala tel.: 56 683 54 00 (03)
Fax: 56 683 52 76
e-mail: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl
http://www.uggolub-dobrzyn.pl, 
http://golub-dobrzyn.nowoczesnagmina.pl

NIP 8781019960, REGON: 005726411
Symbol terytorialny Gminy Golub-Dobrzyń: 0405032

Godziny pracy Urzędu Gminy:
od 7.30 do 15.30 
(od poniedziałku do piątku)

Godziny otwarcia kasy:
od 8.00 do 10.30 oraz od 12.00 do 14.00 
(od poniedziałku do piątku)

Konta bankowe:
Konto podstawowe:
PKO Bank Polski, Oddział 1 w Golubiu-Dobrzyniu
62 1020 5024 0000 1002 0010 1139

Konto dot. gospodarowania odpadami:
PKO Bank Polski, Oddział Toruń
39 1020 5011 0000 9502 0250 0981