Informacje

  • Agresywny pies

Agresywne rasy psów

Osoba będąca posiadaczem agresywnego psa powinna pamiętać, że ciąży na niej obowiązek otrzymania odpowiedniego zezwolenia.
Obowiązujący wykaz ras psów, uznanych za agresywnych wyszczególnia Rozporządzenie Ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne.

Wykaz  ras  psów  uznawanych  za  agresywne: 
1) amerykański pit bull terrier; 
2) pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin); 
3) buldog amerykański; 
4) dog argentyński; 
5) pies kanaryjski (Perro de Presa Canario); 
6) tosa inu; 
7) rottweiler; 
8) akbash dog; 
9) anatolian karabash; 
10) moskiewski stróżujący; 
11) owczarek kaukaski.

Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie zezwoleń na posiadanie psa groźnej rasy jest Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 638).
Zgodnie z art. 10 pkt. 1 Ustawy o ochronie zwierząt, prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa. Zezwolenie wydaję się na wniosek osoby zamierzającej prowadzić hodowlę psów agresywnych lub utrzymywać takiego psa.

Do wniosku należy dołączyć: 
- kopię rodowodu lub metryki psa;
- kopię aktualnego zaświadczenia o zaszczepieniu psa przeciwko wściekliźnie (oryginał do wglądu);
- dowód opłaty skarbowej (82 zł - utrzymywanie) lub (616 zł - hodowanie) za wydanie zezwolenia na utrzymywanie lub hodowanie psa rasy uznawanej za agresywną.

 

  • data: 2021-06-10

Wstecz

Banery

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

ul. Plac1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Centrala tel.: 56 683 54 00 (03)
Fax: 56 683 52 76
e-mail: sekretariat@uggolub-dobrzyn.pl
http://www.uggolub-dobrzyn.pl, 
http://golub-dobrzyn.nowoczesnagmina.pl

NIP 8781019960, REGON: 005726411
Symbol terytorialny Gminy Golub-Dobrzyń: 0405032

Godziny pracy Urzędu Gminy:
od 7.30 do 15.30 
(od poniedziałku do piątku)

Godziny otwarcia kasy:
od 8.00 do 10.30 oraz od 12.00 do 14.00 
(od poniedziałku do piątku)

Konta bankowe:
Konto podstawowe:
PKO Bank Polski, Oddział 1 w Golubiu-Dobrzyniu
62 1020 5024 0000 1002 0010 1139

Konto dot. gospodarowania odpadami:
PKO Bank Polski, Oddział Toruń
39 1020 5011 0000 9502 0250 0981