Aktywni Seniorzy Klubu Seniora w Paliwodziźnie

Zajęcia w Klubie Seniora w Paliwodziźnie

Ważnym elementem działań Klubu jest edukacja i profilaktyka uczestników, czyli seniorów. Cyklicznie już, na zaproszenie uczestników Klub Seniora gości przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu, którzy realizują działania profilaktyczne na temat bezpieczeństwa seniorów oraz wyjaśniają przepisy prawa związane z bezpieczeństwem społecznym. W ostatnim czasie dzięki wsparciu finansowemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych seniorom przekazane zostały kamizelki odblaskowe, które służyć maja poprawie bezpieczeństwa na drodze. Kamizelki wręczone zostały przez dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu - Krzysztofa Smolińskiego i Daniela Piotrowskiego.

Działania w Klubie cieszą się dużą popularnością. Dużo wrażeń przynoszą kursy tańca i zajęcia kulinarne. Przed seniorami zajęcia w ramach kursu pierwszej pomocy, Andrzejki, wspólna wigilia, mikołajkowa sesja zdjęciowa, wizyta wizażystek, zabawa karnawałowa. Wiele inicjatyw i działań wnoszą sami uczestnicy chcąc wspólnie spędzać czas i aktywnie uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności.

  • autor: Anna Miętka, data: 2021-11-25
  • Zdjęcie z zajęć
  • Zdjęcie z zajęć
  • Zdjęcie z zajęć
  • Zdjęcie z zajęć

Wstecz