Aktywni Seniorzy Klubu Seniora w Paliwodziźnie

  • Zdjęcie grupowe podczas wyjazdu

Ruszyły zajęcia w Klubie Seniora w Paliwodziźnie

Pierwsze działania w ramach realizacji projektu „Aktywni seniorzy Klubu Seniora w Paliwodziźnie” za nami. Zakończono rekrutację do udziału w projekcie wśród mieszkańców gminy Golub-Dobrzyń. Łącznie w projekcie uczestniczyć będzie 40 seniorów z naszej gminy.

Pierwsze wspólne działania aktywizacyjne to wizyta w teatrze im. W. Horzycy w Toruniu na spektaklu pt. „Kariera Nikodema Dyzmy”. Niesamowite wrażenia kulturalne oraz wspólna pierwsza integracja. Dalsze plany działalności Klubu Seniora to warsztaty aktywizacyjne i edukacyjne, m.in. kulinarne, taneczne, aerobic, nordic-walking, język angielski, wspólne wyjazdy integracyjne. Projekt potrwa do kwietnia 2023 r. a większość zajęć odbywać się będzie w świetlicy wiejskiej w Paliwodziźnie.

Realizacja projekt jest możliwa dzięki dofinansowaniu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014 - 2020 w ramach 9 Oś priorytetowa: 9. Solidarne społeczeństwo; Działanie: 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych; Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

 

  • data: 2021-09-14

Wstecz

Banery

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

ul. Plac1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Centrala tel.: 56 683 54 00 (03)
Fax: 56 683 52 76
e-mail: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl
http://www.uggolub-dobrzyn.pl, 
http://golub-dobrzyn.nowoczesnagmina.pl

NIP 8781019960, REGON: 005726411
Symbol terytorialny Gminy Golub-Dobrzyń: 0405032

Godziny pracy Urzędu Gminy:
od 7.30 do 15.30 
(od poniedziałku do piątku)

Godziny otwarcia kasy:
od 8.00 do 10.30 oraz od 12.00 do 14.00 
(od poniedziałku do piątku)

Konta bankowe:
Konto podstawowe:
PKO Bank Polski, Oddział 1 w Golubiu-Dobrzyniu
62 1020 5024 0000 1002 0010 1139

Konto dot. gospodarowania odpadami:
PKO Bank Polski, Oddział Toruń
39 1020 5011 0000 9502 0250 0981