Aktywni Seniorzy Klubu Seniora w Paliwodziźnie

  • Zdjęcie grupowe podczas wyjazdu

Ruszyły zajęcia w Klubie Seniora w Paliwodziźnie

Pierwsze działania w ramach realizacji projektu „Aktywni seniorzy Klubu Seniora w Paliwodziźnie” za nami. Zakończono rekrutację do udziału w projekcie wśród mieszkańców gminy Golub-Dobrzyń. Łącznie w projekcie uczestniczyć będzie 40 seniorów z naszej gminy.

Pierwsze wspólne działania aktywizacyjne to wizyta w teatrze im. W. Horzycy w Toruniu na spektaklu pt. „Kariera Nikodema Dyzmy”. Niesamowite wrażenia kulturalne oraz wspólna pierwsza integracja. Dalsze plany działalności Klubu Seniora to warsztaty aktywizacyjne i edukacyjne, m.in. kulinarne, taneczne, aerobic, nordic-walking, język angielski, wspólne wyjazdy integracyjne. Projekt potrwa do kwietnia 2023 r. a większość zajęć odbywać się będzie w świetlicy wiejskiej w Paliwodziźnie.

Realizacja projekt jest możliwa dzięki dofinansowaniu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014 - 2020 w ramach 9 Oś priorytetowa: 9. Solidarne społeczeństwo; Działanie: 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych; Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

 

  • data: 2021-09-14

Wstecz