"Aktywny senior - warsztaty dla seniorów w miejscowości Ostrowite"

W okresie od dnia 1 września 2021 roku do dnia 31 marca 2022 roku Gmina Golub-Dobrzyń realizuje projekt pt. "Pełni życia i mądrości - warsztaty dla seniorów w miejscowości Ostrowite" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność; Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014–2020.

Celem projektu jest:
Celem projektu jest zwiększenie świadomości oraz wzrost aktywności społecznej osób starszych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Golub-Dobrzyń. Dzięki stworzeniu odpowiedniej oferty skierowanej do osób starszych, seniorzy będą mogli spotykać się i efektywnie spędzać czas. W ramach warsztatów rozwiną swoje pasje, wymienią się doświadczeniami i skorzystają z zaplanowanych bloków tematycznych (warsztaty z psychologiem, warsztaty z dietetykiem, warsztaty z zakresu stylu i pielęgnacji urody osób 60+, zajęcia sportowo-ruchowe, warsztaty artystyczne, oraz wyjazdy kulturalno-animacyjne).

Odbiorcy projektu:
Grupa 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku powyżej 60 lat zamieszkujących na terenie powiatu golubsko – dobrzyńskiego (teren LGD Dolina Drwęcy).

Opis projektu:
W ramach projektu zostaną przeprowadzone zajęcia z psychologiem, zajęcia sportowo-ruchowe, warsztaty artystyczne, warsztaty z zakresu stylu i pielęgnacji urody osób 60+,   warsztaty z dietetykiem oraz wyjazdy kulturalno-animacyjne (kino, teatr, basen, itp.). Odbiorcami wsparcia będą seniorzy zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym powyżej 60 roku życia. 
Intensywność zajęć dostosowana będzie do potrzeb seniorów. Przewidujemy zajęcia w 2 razy w tygodniu po 4 godziny (łącznie 80 godzin). Zajęcia odbywać się będą przez okres 4 miesięcy w godzinach popołudniowych. 
Uczestnicy będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach, które pomogą im uporać się z ich bieżącymi problemami oraz zapoznanie z alternatywnymi sposobami, formami spędzania czasu wolnego.

Budżet projektu:
Wartość projektu: 52.632,00 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich 50.000,00 zł. 

  • Seniorzy

Rekrutacja do projektu "Aktywny senior - warsztaty dla seniorów w miejscowości Ostrowite"

Gmina Golub-Dobrzyń ogłasza nabór uczestników do projektu "Pełni życia i mądrości - warsztaty dla seniorów w miejscowości Ostrowite".

Banery

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

ul. Plac1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Centrala tel.: 56 683 54 00 (03)
Fax: 56 683 52 76
e-mail: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl
http://www.uggolub-dobrzyn.pl, 
http://golub-dobrzyn.nowoczesnagmina.pl

NIP 8781019960, REGON: 005726411
Symbol terytorialny Gminy Golub-Dobrzyń: 0405032

Godziny pracy Urzędu Gminy:
od 7.30 do 15.30 
(od poniedziałku do piątku)

Godziny otwarcia kasy:
od 8.00 do 10.30 oraz od 12.00 do 14.00 
(od poniedziałku do piątku)

Konta bankowe:
Konto podstawowe:
PKO Bank Polski, Oddział 1 w Golubiu-Dobrzyniu
62 1020 5024 0000 1002 0010 1139

Konto dot. gospodarowania odpadami:
PKO Bank Polski, Oddział Toruń
39 1020 5011 0000 9502 0250 0981