Informacje dla przedsiębiorców

  • Plakat informacyjny

Pożyczka antyinflacyjna dla przedsiębiorców

Agencja Rozwoju Przemysłu stale poszukuje nowych możliwości rozwoju oraz tych obszarów rynku, w których możemy pełnić rolę instytucji niosącej wsparcie systemowe. Od lat pomagamy polskim przedsiębiorcom z sektora MŚP dzięki szeregowi naszych produktów. Pożyczka Antyinflacyjna to kolejny z nich, powiązany z obecną sytuacją gospodarczą. Dzięki gwarancji EFG produkt ten wydatnie pomoże wielu firmom w odbudowie popandemicznej gospodarki. 

Przedstawiciele polskiego przemysłu oraz innych branż zmagają się ze wzrostami cen materiałów budowlanych, a także kosztów produkcji czy transportu. Ta sytuacja generuje wiele wydatków. 
W odpowiedzi na obecne warunki rynkowe przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z Pożyczki Antyinflacyjnej z gwarancją Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego. 
 
Pożyczka Antyinflacyjna to dwa warianty dostosowane do odmiennych potrzeb przedsiębiorców.

  • Po pierwsze, pożyczka inwestycyjna z przeznaczeniem na sfinalizowanie realizowanej inwestycji (pokrycie deficytu przekroczenia budżetu inwestycji z powodu np. skokowego wzrostu cen materiałów budowlanych).
  • Po drugie, pożyczka obrotowa z przeznaczeniem na bieżącą działalność przedsiębiorcy.
     

Przedsiębiorcy, którzy skorzystają z tego produktu, będą mogli liczyć na wiele korzyści. W tym na złagodzenie wymogu materialnego pokrycia pożyczki zabezpieczeniami, czy na możliwość karencji w spłacie kapitału.

Warto też podkreślić, że w przypadku Pożyczki Antyinflacyjnej to ARP poniesie opłatę na udzielenie gwarancji.
 
Dokładna kwota pożyczki będzie ustalana indywidualnie dla każdego z wnioskujących i będzie mieścić się w przedziale od 800 tys. zł do 10 mln zł. Kwota będzie wypłacana w transzach lub jednorazowo. Okres finansowania wyniesie do 48 miesięcy dla pożyczek obrotowych oraz do 120 miesięcy dla pożyczek inwestycyjnych. Spłata odbywać się będzie w równych ratach kapitałowych.

Wniosek o pożyczkę może składać przedsiębiorca, który prowadzi działalność na terenie Polski powyżej 24 miesiące (zamknięty rok obrachunkowy 2019); prowadzić pełną księgowość i posiadać roczne przychody na poziomie co najmniej 4 mln zł, a także zakończyć 2021 rok z pozytywnymi wynikami netto i EBITDA.

Wnioski mogą składać spółki prawa handlowego lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, o ile nie prowadzą działań restrukturyzacyjnych lub nie znajdują się w sytuacji ogłaszania upadłości. Wnioskujący muszą także spełniać kryteria objęcia gwarancją portfelową Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego.

drukuj (Pożyczka antyinflacyjna dla przedsiębiorców)

  • autor: Patryk Skorski, data: 2022-01-11

Wstecz