Informacje dla przedsiębiorców

  • Śniadanie biznesowe

"Śniadanie Biznesowe" - zaproszenie na szkolenie

Serdecznie zapraszamy firmy z terenu Państwa gminy do udziału w Śniadaniu Biznesowym, którego tematyka poświęcona będzie ryzyku walutowemu. Mamy nadzieję że wypracowane w ramach projektu narzędzia pozwolą Państwu dotrzeć do firm chcących skorzystać w wydarzeniu. Poniżej szczegóły oraz kontakt do Pani Lidii Chumowicz z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, która odpowie na wszelkie pytania zarówno skierowane przez Państwa jak i przedsiębiorców.

Ośrodek sieci Enterprise Europe Network działający przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Śniadaniu Biznesowym, którego tematykę dedykujemy ryzyku walutowemu. 

DO KOGO SKIEROWANE JEST WYDARZENIE?

Na spotkanie zapraszamy przedsiębiorstwa sektora MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego, które mają doświadczenie na rynkach walutowych i podczas rejestracji zgłoszą zagadnienie wymagające omówienia oraz opcjonalnie przedstawią problem związany z tematyką wydarzenia, z którym borykają się w codziennej praktyce biznesowej. Oprócz merytorycznej strony przedsięwzięcia pragniemy zadbać również o stworzenie komfortowych warunków dla uczestników: śniadanie odbędzie się w kameralnym gronie, maksymalnie 10 przedsiębiorców.

DLACZEGO WARTO?

Szkolenie stacjonarne połączone z indywidualnymi konsultacjami. Wydarzenie jest wzbogacone o komponent doradczy - w zakresie zgłoszonej problematyki, wstępnie omówionej podczas spotkania, każdy przedsiębiorca otrzyma personalizowane pisemne opracowanie doradcze.

OBSZARY TEMATYCZNE

Propozycje obszarów tematycznych, które poruszy prelegent podczas spotkania:

  1. Bieżąca sytuacja na rynku walutowym.
  2. Zagrożenia i szanse dla firm na skutek zmieniających się kursów walutowych.
  3. Przegląd prognoz walutowych.
  4. Otwarta pozycja walutowa dla eksportera i importera / co spekulacją jest, co spekulacją nie jest?
  5. Unikanie błędów i pułapek w zarządzaniu ryzykiem walutowym w firmie (wywołujące szkody przedsiębiorcom).
  6. Przykład prawidłowego zarządzania ryzykiem walutowym w firmie  (chroniących przed ryzykiem i szkodą - neutralizujące ryzyko).
  7. "Co jest lekarstwem, co jest trucizną"? - podsumowanie narzędzi i instrumentów zabezpieczających.
  8. Czego się wystrzegać i jak bezpiecznie inwestować w niestabilnym otoczeniu rynkowym.

Ideą spotkania jest poszerzenie świadomości przedsiębiorców sektora MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego odnośnie bieżącej sytuacji na rynku walutowym, poznania szans i zagrożeń związanych ze zmianami kursów walut oraz prognoz potencjalnych zmian. Podczas szkolenia będzie możliwość bezpośredniego przedyskutowania z ekspertem tychże aspektów.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Śniadanie odbędzie się 24 marca 2022 r., godz. 9.00-13.00 w Restauracji G132 w Toruniu, przy ulicy Grudziądzkiej 132.

Udział w spotkaniu jest BEZPŁATNY.  Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem w spotkaniu zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego do 16 marca 2022 r.

Jednocześnie informujemy, że pierwszeństwo udziału w szkoleniu będą mieli przedsiębiorcy, którzy w formularzu zgłoszeniowym wypełnią pole dotyczące przedstawienia indywidualnej problematyki. 

Szczegółowe informacje: Lidia Chumowicz, Kierownik ośrodka sieci Enterprise Europe Network, tel.: (56) 699 54 80, lidia.chumowicz@tarr.org.pl

  • autor: Patryk Skorski, data: 2022-03-10

Wstecz