Informacje dla przedsiębiorców

  • Wójt Marek Ryłowicz

Invest in Wrocki - podsumowanie konferencji

Wczoraj w Zajeździe Złota Podkowa we Wrockach odbyła się konferencja poświęcona Parkowi Przemysłowo-Technologicznemu.

Wójt Marek Ryłowicz powitał gości oraz podsumował prace w Parku Przemysłowo-Technologicznym, które dobiegają końca. Przedstawił również informację dla potencjalnych inwestorów, którzy zechcą zainwestować w Parku.

Kolejno głos zabrał pan Błażej Kupaj, który na co dzień zajmuje się doradztwem w zakresie optymalizacji procesów biznesowych ze szczególnym uwzględnieniem obszarów finansowania projektów z UE, marketingu, sprzedaży i IT. Wygłosił on prelekcje pt. "Dotacje, ulgi, instrumenty zwrotne - 3 sposoby na rozwój przedsiębiorców i pozyskanie nowych Inwestorów w Gminie".

Była to pierwsza z konferencji organizowanych przez Gminę Golub-Dobrzyń w ramach realizowanych działań dot. promocji związanej z terenami inwestycyjnymi Parku Przemysłowo-Technologicznego we Wrockach.

Kolejna z konferencji odbędzie się w maju i będzie podsumowaniem całego projektu pn. „Przygotowanie i uzbrojenie terenu Parku Przemysłowo-Technologicznego we Wrockach", na który Gmina pozyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu  Działanie 1.4 Wsparcie rozwoju  przedsiębiorczości Poddziałanie 1.4.3  Rozwój  infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przypomnijmy, że wcześniejsze działania promocyjne objęły m.in. utworzenie strony dedykowanej Parkowi www.inestinwrocki.pl, nagranie filmu promocyjnego czy udział pracowników Gminy w Międzynarodowych Targach Budownictwa i Architektury BUDMA 2022. 

Wkrótce tereny Parku będą promowane również w regionalnej i ogólnopolskiej telewizji, prasie i radiu.

  • autor: Patryk Skorski, data: 2022-04-08
  • Błażej Kupaj
  • Prelegenci

Wstecz