Informacje dla przedsiębiorców

 • Konferencja

Przedsiębiorczość praktycznie i regionalnie – konferencja podsumowująca

31 maja w Zajeździe Złota Podkowa we Wrockach odbyła się konferencja podsumowująca projekt pn. „Przygotowanie i uzbrojenie terenu Parku Przemysłowo-Technologicznego we Wrockach”.

Była to druga z zaplanowanych konferencji w ramach zadania „Przeprowadzenie działań dot. promocji związanej z terenami inwestycyjnymi”. Swoje prelekcje wygłosili pani Weronika Leszniewska z Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, pan Piotr Rybiński z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego oraz pan Radosław Kowalski, właściciel Kancelarii Dorady Podatkowego.

Prelegenci przedstawili oferty reprezentowanych przez siebie instytucji, a pan Radosław Kowalski opowiedział o zmianach podatkowych dotyczących przedsiębiorców wprowadzanych przez program rządowy „polski ład”.

Konferencja była również okazją do podsumowania projektu, podziękowań wykonawcom oraz Urzędowi Marszałkowskiemu.
Przypomnijmy, że Gmina pozyskała ponad 2,8 mln zł (85% dofinansowania) na uzbrojenie Parku Przemysłowo-Technologicznego we Wrockach oraz działania promocyjne z tym związane.

W ramach tego zadania wyłoniona w przetargu firma Rollstick Toruń Sp. z o.o. wykonała układ drogowy (m.in. wykonanie warstwy ścieralnej), budowę kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia drogowego, budowę kanału technologicznego (kanalizacji teletechnicznej), budowę kanalizacji sanitarnej oraz budowę sieci wodociągowej.

Prowadzone równolegle działania dot. promocji związanej z terenami inwestycyjnymi pozwoliły m.in. na udział pracowników Gminy w Międzynarodowych Targach Budownictwa i Architektury BUDMA 2022 w Poznaniu, emisję w telewizji, prasie i stacjach radiowych spotów promocyjnych i artykułów sponsorowanych. Zakupiono również gadżety promocyjne, które są przekazywane potencjalnym inwestorom. Wykonano stronę internetową dedykowaną terenom inwestycyjnym -  www.investinwrocki.pl oraz nagrano spot promocyjny.

Projekt „Przygotowanie i uzbrojenie terenu Parku Przemysłowo-Technologicznego we Wrockach” był realizowany przy wsparciu środków zewnętrznych, pozyskanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności  gospodarki  regionu  Działanian1.4 Wsparcie rozwoju  przedsiębiorczości  Poddziałanie  1.4.3  Rozwój  infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 • autor: Patryk Skorski, data: 2022-06-06
 • Konferencja
 • Konferencja
 • Konferencja
 • Konferencja
 • Konferencja
 • Konferencja
 • Tablica informująca o dofinansowaniu
 • Tablica informująca o dofinansowaniu
 • Tablica informująca o dofinansowaniu

Wstecz