Informacje dla przedsiębiorców

  • Zdjęcie grupowe

Przedsiębiorcom będzie łatwiej

21 czerwca w hotelu Copernicus w Toruniu odbyła się konferencja pn. „Budowanie lokalnych sieci współpracy na rzecz obsługi inwestora oraz strategiczne podejście do zarządzania rozwojem gospodarczym” na której podsumowano efekty projektu pn. „Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego”, w ramach działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, Wiedza Edukacja Rozwój.

W ramach projektu 80 JST biorących udział w projekcie w I etapie odbyło audyt diagnostyczny weryfikujący stan obsługi inwestora i promocji gospodarczej regionu, diagnozując również położone w gminach tereny inwestycyjne. 

Do II etapu wybranych zostało 40 JST, w tym Gmina Golub-Dobrzyń. 

Dzięki udziałowi w projekcie trzech pracowników naszej Gminy odpowiedzialnych za kontakt i obsługę przedsiębiorców i inwestorów odbyło szkolenia ze Standardów Obsługi Inwestora w Samorządzie, m.in. w zakresie tworzenie oferty inwestycyjnej gminy, standardów obsługi inwestora, pozyskiwania gruntów prywatnych do oferty oraz dla inwestora, współpracy z lokalnym biznesem jako źródła inwestycji czy sztuki komunikacji z inwestorem.

Przedstawiciel Gminy wziął również udział w wyjeździe studyjnym do województwa zachodnio-pomorskiego przeprowadzonym dzięki Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Obsługi Inwestora oraz Centrum Inicjatyw Gospodarczych w Szczecinie. Dzięki temu miał okazję zaznajomić się z dobrymi praktykami obsługi inwestora w województwie zachodnio-pomorskim, zwiedzić dwa wielkie powierzchniowo oraz nowoczesne Parki tj. Goleniowski Park Przemysłowy (400 ha) oraz Park Przemysłowy Nowoczesnych Technologii w Stargardzie (850 ha) oraz zwiedzić zakłady i spotkać się z niemieckim inwestorem tj. z firmą Sia Abrasives, z siedzibą w Szwajcarii (grupa Bosch).   

Gmina otrzymała również ekran do przedstawiania oferty inwestycyjnej, wykonano foldery dot. terenów inwestycyjnych w Gminie oraz zdjęcia lotnicze Parku Przemysłowo-Technologicznego we Wrockach. W Urzędzie Gminy uruchomiono również Punkt Obsługi Inwestora (POI) działający w godzinach pracy Urzędu, w którym można uzyskać informacje o możliwości inwestowania na terenie gminy.  
Podczas konferencji w dniu 21 czerwca, Sekretarz Gminy p. Krzysztof Pieczka odebrał certyfikat wdrożenia standardów obsługi inwestora w Gminie Golub-Dobrzyń poświadczający zdobyte kwalifikacje pracowników.

Celem projektu „Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego” było stworzenie Sieci Punktów Obsługi Inwestora (POI) w 40 JST regionu kujawsko-pomorskiego, dysponujących przeszkoloną kadrą w procesie obsługi inwestorów dysponującą nowoczesnym zakresem narzędzi promocyjnych służących promocji terenów inwestycyjnych oraz potencjału gospodarczego w gminie. 

  • autor: Patryk Skorski, data: 2022-06-24

Wstecz