Informacje dla przedsiębiorców

  • Przedsiębiorcy podczas szkolenia

Zaproszenie na szkolenie dla przedsiębiorców

W związku z realizowanym przez Gminę Golub-Dobrzyń projektem „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP), działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem (REGIOGMINA)” zapraszamy wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców do udziału w spotkaniu informacyjnym dla przedsiębiorców, które odbędzie się 11 czerwca od godziny 09.30.

Będzie to pierwsze ze spotkanie dla przedsiębiorców w ramach Projektu "Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem" finansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Strategicznego Gospostrateg. Podczas spotkania zostaną omówione źródła finansowania rozwoju firmy oraz obszary wsparcia unijnego w perspektywie finansowej 2021 – 2027. Na koniec zostaną przedstawione założenia i planowane rezultaty Projektu REGIOGMINA.

Szczegółowy program znajduje się w załączeniu.

Link do formularza rejestracyjnego: http://ekip.kujawsko-pomorskie.pl/index.php/szkolenia

Organizatorem spotkania jest Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza.

drukuj (Zaproszenie na szkolenie dla przedsiębiorców)

  • data: 2021-06-08

Wstecz