Informacje dla przedsiębiorców

  • Grafika stockowa

Zaproszenie na szkolenie dla przedsiębiorców

Serdecznie zapraszamy na kolejne ze spotkań/szkoleń dla przedsiębiorców w ramach Projektu "Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem" finansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Strategicznego Gospostrateg.
Spotkanie odbędzie się 30 września od godziny 10:00 w formule online. Podczas spotkania zostaną omówione takie tematy jak:

  • Internacjonalizacja – Istota internacjonalizacji, korzyści, ryzyko i zagrożenia oraz bariery wejścia na rynki, wsparcie instytucjonalne dla przedsiębiorstw w procesie umiędzynarodowienia. 
  • Przygotowanie procesu wejścia na rynki i rozwoju sprzedaży - Pozyskiwanie partnerów, Prowadzenie negocjacji i bezpieczeństwo transakcji.

Na koniec zostaną przedstawione założenia i planowane rezultaty Projektu Regiogmina.

Szkolenie poprowadzi: Hieronim Jędrzejewski - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Obowiązkowa rejestracja: https://forms.gle/dwmFXZLM5s3Lcf4G9

Zarejestrowane osoby otrzymają link do spotkania.

drukuj (Zaproszenie na szkolenie dla przedsiębiorców)

  • data: 2021-09-22
  • Program spotkania

Wstecz