Informacje dla przedsiębiorców

  • Grafika stockowa

Biznes i NGO-sy - dwa światy, jeden cel

Serdecznie zapraszamy na kolejne ze spotkań/szkoleń dla przedsiębiorców w ramach Projektu "Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem" finansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Strategicznego Gospostrateg.

Tym razem tematem spotkania będzie: „Biznes i NGO-sy – dwa światy, jeden cel”.

Spotkanie odbędzie się 13 października od godziny 09:30 w formule online.

Podczas spotkania zostaną omówione takie tematy jak:
- Współpraca międzysektorowa - zalety, korzyści i wyzwania dotyczące kooperacji
- Przedsiębiorstwo społeczne, a Społeczny Przedsiębiorca - podobieństwa i różnice
- Reintegracja społeczno-zawodowa w świetle aktualnych potrzeb rynku pracy i gospodarki 
- Subiektywny przegląd źródeł wsparcia, w tym źródeł finansowania w szczególności na przykładzie aktualnej oferty funkcjonujących Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w woj. kujawsko-pomorskim

Na koniec zostaną przedstawione założenia i planowane rezultaty Projektu Regiogmina.

Szkolenie poprowadzi:
Adrian Ignasiak - Doradca biznesowy, trener przedsiębiorczości, broker edukacyjny, haker wzrostu w przedsiębiorstwach społecznych i przedsiębiorca, a z wykształcenia administratywista. Doświadczenie zdobywał w administracji publicznej, sektorze pozarządowym oraz w dużym i małym biznesie. Różnorodność, elastyczność i skuteczność to pojęcia najlepiej oddające charakter jego działań.Współpracuje z przedstawicielami wszystkich sektorów. Jednak największym upodobaniem cieszą się u niego tzw. przestrzenie międzysektorowe, gdzie jako contact-maker przyczynia się do nawiązywania partnerstw i kooperatyw różnego typu. Pasjonat interim managementu, który od kilku lat propaguje i wdraża w sektorze ekonomii społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów reintegracyjnych. Wyznacznikiem skuteczności i szczególnej satysfakcji, jest moment, kiedy klient staje się samodzielny i zaradny, a on sam staje się niepotrzebny

Obowiązkowa rejestracja: https://forms.gle/Dv3Zie6ERkErnttEA
Zarejestrowane osoby otrzymają link do spotkania.

drukuj (Biznes i NGO-sy - dwa światy, jeden cel)

  • data: 2021-10-11

Wstecz