Sesje Rady Gminy

  • Sesja Rady Gminy

Zaproszenie na XLVI nadzwyczajną sesję Rady Gminy

XLVI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Golub-Dobrzyń w dniu 21 kwietnia 2022, godz. 08:00 w sali Nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia przy Placu 1000-lecia 25 (parter).

Porządek obrad

  1. Otwarcie XLVI nadzwyczajnej sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał:

a) zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2022 rok;
b) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Trościaniec

4 Zakończenie XLVI nadzwyczajnej sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń.

  • autor: Anita Leszczyńska-Dębiec, data: 2022-04-20

Wstecz