Sesje Rady Gminy

  • Zaproszenie na sesję Rady Gminy

Zaproszenie na XLVIII nadzwyczajną sesję Rady Gminy

XLVIII nadzwyczajna sesja VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń odbędzie się w dniu 26 maja 2022 r. (czwartek) o godz. 8.00 w sali Nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia przy Placu 1000-lecia 25 (parter).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XLVIII nadzwyczajnej sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał:

a) zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2022 rok,

b) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2022-2038.

4. Zakończenie XLVIII nadzwyczajnej sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń.

  • autor: Anita Leszczyńska-Dębiec, data: 2022-05-24

Wstecz