Sesje Rady Gminy

XXIX nadzwyczajna Sesja w dniu 4 marca 2021

XXIX nadzwyczajna Sesja w dniu 4 marca 2021, godz. 16:00 w trybie zdalnym

Zapraszamy do udziału w XXIX sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń, która odbędzie się dnia 4 marca 2021 roku (tj. czwartek) o godz. 16.00.

Na podstawie art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn.zm.) zarządzam odbycie XXIX sesji Rady Gminy Golub-Dobrzyń oraz podejmowanie uchwał z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w trybie zdalnym).

Porządek obrad

  1. Otwarcie XXIX nadzwyczajnej sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały:
        a) zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2021 rok.
  4. Zakończenie XXIX nadzwyczajnej sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń.

  • data: 2021-03-03

Wstecz