Sesje Rady Gminy

  • Grafika informująca o sesji zdalnej

XXXI nadzwyczajna sesja w dniu 12 kwietnia 2021 r.

Zapraszamy do udziału w XXXI nadzwyczajnej sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń, która odbędzie się dnia 12 kwietnia 2021 roku (tj. poniedziałek) o godz. 16.00.

Na podstawie art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn.zm.) zarządza się odbycie XXXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Golub-Dobrzyń oraz podejmowanie uchwał z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w trybie zdalnym).


Porządek obrad:
1. Otwarcie XXXI nadzwyczajnej sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia zażalenia do Ministra Edukacji i Nauki na postanowienie Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie negatywnej opinii dla zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Lisewie z dniem 31 sierpnia 2021 roku.
4. Zakończenie XXXI nadzwyczajnej sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń.

Wstecz

Banery

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

ul. Plac1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Centrala tel.: 56 683 54 00 (03)
Fax: 56 683 52 76
e-mail: sekretariat@uggolub-dobrzyn.pl
http://www.uggolub-dobrzyn.pl, 
http://golub-dobrzyn.nowoczesnagmina.pl

NIP 8781019960, REGON: 005726411
Symbol terytorialny Gminy Golub-Dobrzyń: 0405032

Godziny pracy Urzędu Gminy:
od 7.30 do 15.30 
(od poniedziałku do piątku)

Godziny otwarcia kasy:
od 8.00 do 10.30 oraz od 12.00 do 14.00 
(od poniedziałku do piątku)

Konta bankowe:
Konto podstawowe:
PKO Bank Polski, Oddział 1 w Golubiu-Dobrzyniu
62 1020 5024 0000 1002 0010 1139

Konto dot. gospodarowania odpadami:
PKO Bank Polski, Oddział Toruń
39 1020 5011 0000 9502 0250 0981