Sesje Rady Gminy

  • Grafika informująca o sesji zdalnej

XXXI nadzwyczajna sesja w dniu 12 kwietnia 2021 r.

Zapraszamy do udziału w XXXI nadzwyczajnej sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń, która odbędzie się dnia 12 kwietnia 2021 roku (tj. poniedziałek) o godz. 16.00.

Na podstawie art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn.zm.) zarządza się odbycie XXXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Golub-Dobrzyń oraz podejmowanie uchwał z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w trybie zdalnym).


Porządek obrad:
1. Otwarcie XXXI nadzwyczajnej sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia zażalenia do Ministra Edukacji i Nauki na postanowienie Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie negatywnej opinii dla zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Lisewie z dniem 31 sierpnia 2021 roku.
4. Zakończenie XXXI nadzwyczajnej sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń.

Wstecz