Sesje Rady Gminy

 • Grafika informująca o sesji zdalnej

XXXIII nadzwyczajna sesja VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń

Zapraszamy do udziału w XXXIII nadzwyczajnej sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń, która odbędzie się dnia 13 maja 2021 roku (tj. czwartek) o godz. 16.00.
Na podstawie art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn.zm.) zarządza się odbycie XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Golub-Dobrzyń oraz podejmowanie uchwał z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w trybie zdalnym).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXIII nadzwyczajnej sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał:
  a) zmieniająca uchwałę Rady Gminy Golub-Dobrzyń w sprawie budżetu na 2021 rok;
  b) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2021-2035;
  c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
  d) zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Województwa Kujawsko-Pomorskiego zadania publicznego zarządzania odcinkiem pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 554 w miejscowości Podzamek Golubski w związku z budową chodnika.
 4. Zakończenie XXXIII nadzwyczajnej sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń.

Wstecz