Sesje Rady Gminy

Zaproszenie na XXXVI nadzwyczajną sesję VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń

Zaproszenie na XXXVI nadzwyczajną sesję VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń w dniu 22 lipca 2021 r. godz. 16.00 w trybie zdalnym.
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie XXXVI nadzwyczajnej sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
a) zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2021 rok,
b) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2021-2035,
c) w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń,
d) w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,
e) w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
4. Zakończenie XXXVI nadzwyczajnej sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń.
w dniu 22 lipca 2021 r. godz. 16.00 w trybie zdalnym.
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie XXXVI nadzwyczajnej sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
a) zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2021 rok,
b) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2021-2035,
c) w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń,
d) w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,
e) w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
4. Zakończenie XXXVI nadzwyczajnej sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń.
  • data: 2021-07-20

Wstecz

Banery

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

ul. Plac1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Centrala tel.: 56 683 54 00 (03)
Fax: 56 683 52 76
e-mail: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl
http://www.uggolub-dobrzyn.pl, 
http://golub-dobrzyn.nowoczesnagmina.pl

NIP 8781019960, REGON: 005726411
Symbol terytorialny Gminy Golub-Dobrzyń: 0405032

Godziny pracy Urzędu Gminy:
od 7.30 do 15.30 
(od poniedziałku do piątku)

Godziny otwarcia kasy:
od 8.00 do 10.30 oraz od 12.00 do 14.00 
(od poniedziałku do piątku)

Konta bankowe:
Konto podstawowe:
PKO Bank Polski, Oddział 1 w Golubiu-Dobrzyniu
62 1020 5024 0000 1002 0010 1139

Konto dot. gospodarowania odpadami:
PKO Bank Polski, Oddział Toruń
39 1020 5011 0000 9502 0250 0981