Sesje Rady Gminy

Zaproszenie na XXXVI nadzwyczajną sesję VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń

Zaproszenie na XXXVI nadzwyczajną sesję VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń w dniu 22 lipca 2021 r. godz. 16.00 w trybie zdalnym.
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie XXXVI nadzwyczajnej sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
a) zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2021 rok,
b) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2021-2035,
c) w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń,
d) w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,
e) w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
4. Zakończenie XXXVI nadzwyczajnej sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń.
w dniu 22 lipca 2021 r. godz. 16.00 w trybie zdalnym.
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie XXXVI nadzwyczajnej sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
a) zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2021 rok,
b) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2021-2035,
c) w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń,
d) w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,
e) w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
4. Zakończenie XXXVI nadzwyczajnej sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń.
  • data: 2021-07-20

Wstecz