Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

  • Tablica informująca o dofinansowaniu

9 mln zł wsparcia dla Gminy Golub-Dobrzyń

Dziś premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki II edycji naboru Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. W ramach tego konkursu trzy z czterech złożonych przez Gminę Golub-Dobrzyń wniosków zostały rozpatrzone pozytywnie i otrzymają dofinansowanie o łącznej kwocie 9 085 000,00 zł.

Gmina otrzyma dofinansowanie na następujące zadania:
1. Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrowitem – 2 720 000,00 zł
2. Rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń – 3 182 500,00 zł
3. Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez modernizację dróg na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń – 3 182 500,00 zł

  • autor: Patryk Skorski, data: 2022-05-30
  • Tablica informująca o dofinansowaniu
  • Tablica informująca o dofinansowaniu
  • Tablica informująca o dofinansowaniu

Wstecz