Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

  • Uroczyste przekazanie promes

Uroczyste przekazanie promes

W dniu dzisiejszym Wójt Marek Ryłowicz razem z innymi włodarzami z terenu całego powiatu golubsko-dobrzyńskiego uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami rządu: panią Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anną Gembicką, Posłanką na Sejm – panią Joanną Borowiak oraz Wicewojewodą Kujawsko-Pomorskim – panem Józefem Ramlauem.

Podczas spotkania włodarzom uroczyście przekazano promesy w ramach II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

W ramach tego konkursu trzy z trzech złożonych przez Gminę Golub-Dobrzyń wniosków zostały rozpatrzone pozytywnie i otrzymają dofinansowanie o łącznej kwocie 9 085 000,00 zł. 

Gmina otrzyma dofinansowanie na następujące zadania:
- Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrowitem – 2 720 000,00 zł
- Rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń – 3 182 500,00 zł
- Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez modernizację dróg na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń – 3 182 500,00 zł.

  • autor: Patryk Skorski, data: 2022-06-06

Wstecz