Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

  • Tablica informująca o dofinansowaniu

Gmina pozyskuje kolejne miliony

Gmina Golub-Dobrzyń w ramach III edycji Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych otrzyma 2 940 000,00 zł na zadanie pn. „Rozwój infrastruktury obszarów, w których funkcjonowały zlikwidowane PPGR w granicach gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń”.

Zadaniem objęte zostaną 3 miejscowości, w których bezpośrednio funkcjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej.

We Wrockach zaplanowano termomodernizację oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku, w którym zlokalizowany jest m.in. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. W kolejnej miejscowości, tj. Owieczkowie zaplanowano zagospodarowanie terenu wokół jeziora oraz montaż urządzeń sportowo – rekreacyjnych na terenie osiedla. W ostatniej miejscowości Nowawieś planuje się m.in. zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej, montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych oraz wykonanie chodnika w centrum wsi.

  • autor: Patryk Skorski, data: 2022-07-15

Wstecz