Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

 • Uroczysty odbiór dróg

Uroczysty odbiór dróg

W poniedziałek, 12 września we Wrockach miało miejsce uroczyste oddanie do użytku dróg przebudowanych w ramach zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków infrastruktury drogowej w Gminie Golub-Dobrzyń”.

Symboliczne poświęcenie dróg oraz przecięcie szarfy miało miejsce na osiedlu we Wrockach, po czym goście udali się do świetlicy wiejskiej gdzie odbyło się uroczyste powitanie gości oraz wyświetlono film dot. realizacji powyższej inwestycji i przyszłych zadań na które pozyskano fundusze z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

W uroczystości uczestniczyli Wiceminister w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anna Gembicka, Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau, Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski, Wicestarosta Golubsko-Dobrzyński Danuta Malecka, Przewodniczący Rady Gminy Artur Kaszyński wraz z radnymi, Wiceprezes Zarządu w Zakładzie Drogowo Budowlanym Rogowo Mariusz Wilczyński, ks. kanonik Roman Wiglusz, sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy oraz przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich, które przygotowały poczęstunek.

Dzięki otrzymanym przez Gminę Golub-Dobrzyń 4 222 750,00 zł z Rządowego Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – edycja I - przebudowano łącznie 6,9 km dróg. Były to drogi w sołectwach Lisewo, Gałczewko, Wrocki, Cieszyny, Pusta Dąbrówka i Sokoligóra. 

Całkowita wartość inwestycji wyniosła ponad 5,5 mln zł. W ramach tego zadania wykonano wzmocnienie konstrukcji, utwardzenie nawierzchni betonem asfaltowym, pobocza, odwodnienie, zjazdy, oznakowanie oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Celem modernizacji było zapewnienie prawidłowego przekroju poprzecznego, nadanie odpowiednich spadków a przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg gminnych.

 • autor: Patryk Skorski, data: 2022-09-13
 • Uroczysty odbiór dróg
 • Uroczysty odbiór dróg
 • Uroczysty odbiór dróg
 • Uroczysty odbiór dróg
 • Uroczysty odbiór dróg
 • Uroczysty odbiór dróg
 • Uroczysty odbiór dróg
 • Uroczysty odbiór dróg
 • Uroczysty odbiór dróg
 • Uroczysty odbiór dróg
 • Uroczysty odbiór dróg
 • Uroczysty odbiór dróg
 • Uroczysty odbiór dróg
 • Uroczysty odbiór dróg
 • Uroczysty odbiór dróg

Wstecz