Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

 • Uroczystość podpisania umowy i przekazania placu budowy

Uroczyste podpisanie umowy i przekazanie placu budowy

Dziś w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Sokołowie odbyła się  uroczystość oficjalnego podpisania umowy z Wykonawcą dot. zadania pn. „Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej  poprzez modernizację dróg na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń” oraz przekazania placu budowy Wykonawcy dot. zadania pn. „Rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń”, realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W uroczystości uczestniczyli Wójt Gminy Golub-Dobrzyń Marek Ryłowicz, Dyrektor Biura Poselskiego Minister Anny Gembickiej Magdalena Nowak, Wicestarosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Danuta Malecka, Skarbnik Gminy Iwona Górska, Przewodniczący Rady Gminy Golub-Dobrzyń Artur Kaszyński, Radna Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Barbara Jarmuła, radni i sołtysi z miejscowości w których będą realizowane inwestycje, inspektor nadzoru budowlanego Marcin Jabłoński, przedstawiciele wykonawców inwestycji – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowych z Lipna Andrzej Kurda, wiceprezes Zakładu Drogowo Budowlanego Rogowo Mariusz Wilczyński oraz pracownicy Urzędu Gminy. 

Gmina Golub-Dobrzyń na dwie ww. inwestycje otrzymała ponad 6,3 mln zł dofinansowania. Inwestycje obejmą modernizację dróg o łącznej długości ok. 8,4 km. Miejscem realizacji będą sołectwa Paliwodzizna, Nowogród, Węgiersk, Sokołowo, Podzamek Golubski, Ostrowite, Gałczewko i Skępsk.

 • autor: Patryk Skorski, data: 2023-01-23
 • Uroczystość podpisania umowy i przekazania placu budowy
 • Uroczystość podpisania umowy i przekazania placu budowy
 • Uroczystość podpisania umowy i przekazania placu budowy
 • Uroczystość podpisania umowy i przekazania placu budowy
 • Uroczystość podpisania umowy i przekazania placu budowy
 • Uroczystość podpisania umowy i przekazania placu budowy
 • Uroczystość podpisania umowy i przekazania placu budowy
 • Uroczystość podpisania umowy i przekazania placu budowy
 • Uroczystość podpisania umowy i przekazania placu budowy
 • Uroczystość podpisania umowy i przekazania placu budowy
 • Uroczystość podpisania umowy i przekazania placu budowy
 • Uroczystość podpisania umowy i przekazania placu budowy

Wstecz