Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

  • Wizualizacja nowego budynku szkoły

Ogłoszono przetarg na rozbudowę szkoły

W poniedziałek Gmina Golub-Dobrzyń ogłosiła przetarg na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrowitem”.

Zamówienie obejmuje dwukondygnacyjną, niepodpiwniczoną rozbudowę budynku istniejącej Szkoły Podstawowej w Ostrowitem wraz z konieczną przebudową istniejącej części szkoły, wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu oraz przebudowę kotłowni w budynku B szkoły w technologii kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową do zasilania tej kotłowni.

Szczegółowe informacje dot. postępowania znajdują się na stronie https://platformazakupowa.pl/transakcja/738236

Nabór ofert trwa do 12 kwietnia br. do godz. 11.00.

Przypomnijmy, że realizacja zadania pn. „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrowitem” możliwa jest dzięki pozyskanemu przez Gminę dofinansowaniu w wysokości 2 720 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

  • autor: Patryk Skorski, data: 2023-03-15
  • Wizualizacja nowego budynku szkoły
  • Wizualizacja nowego budynku szkoły
  • Wizualizacja nowego budynku szkoły

Wstecz