Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

  • Droga w Gałczewku

Zakończono przebudowę drogi w Gałczewku

W Gałczewku dobiegły końca prace dot. zadania pn. „Przebudowa drogi na dz. nr 13 w miejscowości Gałczewko”. Była to ostatnia przebudowa drogi realizowana w ramach inwestycji pn. „Rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń”.

W zakres ww. inwestycji wchodziło 6 odcinków dróg. Wcześniej zakończono realizację zadań pn. „Przebudowa i remont drogi gminnej nr 110225C w miejscowości Krążno”, „Przebudowa drogi na dz. nr 45/2 i 463 w miejscowości Ostrowite”, „Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 276/1 i 448 w miejscowości Ostrowite”, „Przebudowa drogi na dz. nr 50 w miejscowości Skępsk” oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 110241C w miejscowości Skępsk”.

W Gałczewku na odcinku drogi o długości 772 m wykonawca zadania Zakład Drogowo Budowlany Rogowo Mariusz Wilczyński wyrównał i wzmocnił podbudowę a następnie wykonał warstwę profilową w celu nadania odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych oraz wykonał nawierzchnię z betonu asfaltowego, pobocza, zjazdy, oznakowanie pionowe oraz zamontował lampę hybrydową. 

Powyższa inwestycja realizowana była dzięki pozyskanemu przez Gminę dofinansowaniu w II edycji naboru Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.181.508,17 zł na zadanie pn. „Rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń”. Całkowita wartość tego zadania to 3 348 955,97 zł.

 

 

  • autor: Patryk Skorski, data: 2023-05-18
  • Droga po i przed remontem

Wstecz