Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

  • Droga w kierunku jeziora Grodno

Nowe drogi w Nowogrodzie

W Nowogrodzie wkrótce zakończone zostaną prace dot. zadań pn. „Remont drogi wewnętrznej na dz. nr 140/1 w miejscowości Nowogród” oraz „Remont drogi wewnętrznej na dz. nr 15/1 i 126/4 w miejscowości Nowogród”.

W ramach zadania „Remont drogi wewnętrznej na dz. nr 140/1 w miejscowości Nowogród” na odcinku o długości 565 m i szerokości 3 m na podbudowie powstała nowa asfaltowa nawierzchnia drogi składająca się z 3 cm warstwy ścieralnej oraz 0,75 m pobocza. Wykonawca wykona również zjazdy oraz oznakowanie pionowe.

Na drodze w kierunku jeziora Grodno realizowane jest natomiast zadanie „Remont drogi wewnętrznej na dz. nr 15/1 i 126/4 w miejscowości Nowogród”. Remontowany odcinek o długości 222 m i szerokości 4 m zyskał nową warstwę ścieralną z betonu asfaltowego o grubości 3 cm oraz warstwę wiążącą z betonu asfaltowego o grubości 3 cm na podbudowie 8 cm + 15 cm. Powstaną również obustronne pobocza o szerokości 0,75 m oraz oznakowanie pionowe.

Zadania realizowana są w ramach inwestycji pn. „Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez modernizację dróg na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń” na którą gmina Golub-Dobrzyń pozyskała 3 164 040,38 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Całkowita wartość tej inwestycji to 3 330 568,82 zł.

 

  • Droga w kierunku jeziora Grodno
  • Droga w kierunku jeziora Grodno
  • Droga w kierunku jeziora Grodno
  • Droga przy cmentarzu
  • Droga przy cmentarzu
  • Droga przy cmentarzu

Wstecz