Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

 • Przecięcie wstęgi przez Wójta Marka Ryłowicza

Uroczysty odbiór dróg

26 maja odbył się techniczny odbiór zadania pn. „Rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń”. Natomiast wczoraj w Skępsku odbyły się uroczystości z tym związane.

Zaproszeni goście spotkali się na jednej z przebudowanych dróg, gdzie przecięto symboliczną wstęgę. Kolejno udano się do świetlicy na dalsze uroczystości. Podczas prezentacji multimedialnej przedstawiono stan dróg przez realizacją zadania oraz pokazano efekty prac drogowych.

Inwestycja pn. . „Rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń” była realizowana dzięki pozyskanym środkom z programu Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

Gmina Golub-Dobrzyń pozyskała 3 181 508,17 zł na realizację tej inwestycji. Całkowita kwota zadania wyniosła 3 348 955,97 zł.
W ramach tego projektu Wykonawca zadania, Zakład Drogowo Budowlany Rogowo Mariusz Wilczyński przebudował 6 odcinków dróg oraz wyremontował nawierzchnię drogi wewnętrznej w miejscowości Podzamek Golubski.

Inwestycja obejmowała następujące zadania:
- „Przebudowa drogi na dz. nr 13 w miejscowości Gałczewko”,    
- „Przebudowa i remont drogi gminnej nr 110225C w miejscowości Krążno”,    
- „Przebudowa drogi na dz. nr 45/2 i 463 w miejscowości Ostrowite”,    
- „Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 276/1 i 448 w miejscowości Ostrowite”,     
- „Przebudowa drogi gminnej nr 110241C w miejscowości Skępsk”,    
- „Przebudowa drogi na dz. nr 50 w miejscowości Skępsk”,    
- oraz „Remont nawierzchni drogi wewnętrznej na działce ewidencyjnej nr 252 w miejscowości Podzamek Golubski”.  
 
Prace polegały m.in. na wyrównaniu i wzmocnieniu bądź ułożeniu podbudowy, wykonaniu warstwy profilowej w celu nadania odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych,  wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego, poboczy, zjazdów, oznakowania pionowego czy montażu lampy hybrydowej.    

Jest to kolejna ważna inwestycja realizowana przez Gminę, która zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców oraz ułatwi im poruszanie się.    

W uroczyści uczestniczyli, m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anna Gembicka, Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau, Wójt Gminy Golub-Dobrzyń Marek Ryłowicz, Wicestarosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Danuta Malecka, Przewodniczący Rady Gminy Golub-Dobrzyń Artur Kaszyński wraz z radnymi, sołtysi oraz przedstawiciele lokalnej społeczności.

 

 

 • autor: Patryk Skorski, data: 2023-05-30
 • Uroczysty odbiór
 • Uroczysty odbiór
 • Uroczysty odbiór
 • Uroczysty odbiór
 • Uroczysty odbiór
 • Uroczysty odbiór
 • Uroczysty odbiór
 • Uroczysty odbiór
 • Uroczysty odbiór
 • Uroczysty odbiór

Wstecz