Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

  • Rozbudowa szkoły w Ostrowitem

Rozbudowują szkołę w Ostrowitem

Rozpoczęły się prace budowlane związane z realizacją zadania pn. „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrowitem”.

Zamówienie obejmuje rozbudowę budynku istniejącej Szkoły Podstawowej w Ostrowitem wraz z konieczną przebudową istniejącej części szkoły, wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej i zagospodarowanie terenu oraz przebudowę kotłowni w budynku B szkoły w technologii kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową do zasilanie tej kotłowni.

Wartość zadania to 2 500 000,00 zł.  Zadanie pn. „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrowitem" realizowane jest dzięki pozyskanym przez Gminę środkom w wysokości  2 125 000,00 zł w ramach II edycji naboru Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

  • autor: Patryk Skorski, data: 2023-09-01

Wstecz