Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

  • Przebudowana droga

Kolejny odbiór przebudowanych dróg

We wrześniu odbył się odbiór zadania pn. „Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez modernizację dróg na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń”. W ramach inwestycji wykonano przebudowę lub remont 5 dróg, były to: 
- „Remont drogi wewnętrznej na dz. nr 140/1 w miejscowości Nowogród”, 
- „Remont drogi wewnętrznej na dz. nr 15/1 i 126/4 w miejscowości Nowogród”, 
- „Remont drogi gminnej nr 110256C Paliwodzizna-Węgiersk w km od 3+427 do 4+426 w  miejscowości Węgiersk”, 
- „Przebudowa drogi gminnej nr 110267C Bedewo - Sokołowo km 1+186,00 - km 2+152,00”,
- „Remont drogi gminnej nr 110252C Golub-Dobrzyń - gr. gminy (Grudza)”.

Realizacja zadania była możliwa dzięki pozyskanemu przez Gminę dofinansowaniu w II edycji naboru Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 181 207,76.  Całkowita wartość zadania wyniosła 3 348 639,75 zł.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. z Lipna.

 

  • autor: Patryk Skorski, data: 2023-09-18
  • Przebudowana droga
  • Przebudowana droga
  • Przebudowana droga
  • Przebudowana droga
  • Przebudowana droga

Wstecz