Oświata / Edukacja

  • Sala lekcyjna

Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

W związku z naborem uczniów do przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024, zgodnie z przepisami prawa oświatowego informuje się jn.:
– do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do innych form wychowania przedszkolnego przyjmowane są dzieci w miarę wolnych miejsc z lat poprzednich zajmowanych na zasadzie kontynuacji, natomiast w przypadku większej liczby chętnych niż liczba miejsc prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne.
– do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych z urzędu przyjmowani są uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły, a kryteria postępowania rekrutacyjnego dotyczą uczniów zamieszkałych poza obwodem.

Zapraszamy rodziców do zapoznania się z kryteriami i harmonogramem naboru oraz skorzystanie z oferty kształcenia proponowanej przez gminne placówki.

Szczegóły znajdują się w załącznikach.

 

  • autor: Karolina Kukowska, data: 2023-01-31

Wstecz