Aktualności

  • Spotkanie

Konsultacje społeczne ws. przyjęcia LPRG

Ogłoszenie
Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rozwoju Gospodarczego dla Gminy Golub-Dobrzyń”.

Termin konsultacji: w terminie od 21 października 2021 do dnia 25 listopada 2021 roku

1. Konsultacje będą prowadzone w formie spotkania w dniu 21 października 2021 r. w Zajeździe Złota Podkowa we Wrockach w godzinach 14:00 – 15:00 oraz pisemnej poprzez wypełnienie ankiety konsultacyjnej udostępnionej w formie elektronicznej na stronie interesowej Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń www.uggolub-dobrzyn.pl w zakładce: Urząd » Aktualności, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem http://golub-dobrzyn.nowoczesnagmina.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń, Pl. 1000-1ecia 25. 87-400 Golub-Dobrzyń, pok. Nr 8, w godzinach pracy urzędu.
2. Podmiotami mogącymi brać udział w konsultacjach są wszyscy mieszkańcy Gminy Golub-Dobrzyń.
3. Konsultacje odbywają się na terenie Gminy Golub-Dobrzyń i dotyczą mieszkańców Gminy Golub-Dobrzyń.
4. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem uchwały umieszczone są:
1) na stronie internetowej Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń www.uggolub-dobrzyn.pl,
2) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem  http://golub-dobrzyn.nowoczesnagmina.pl,
3) w wersji papierowej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń, Pl. 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń.
5. Ogłoszenie wyników konsultacji wraz z uzasadnieniem akceptacji i odrzuceniem uwag i opinii ukaże się w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji w w/w miejscach.

 

  • data: 2021-10-14

Wstecz

Banery

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

ul. Plac1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Centrala tel.: 56 683 54 00 (03)
Fax: 56 683 52 76
e-mail: sekretariat@uggolub-dobrzyn.pl
http://www.uggolub-dobrzyn.pl, 
http://golub-dobrzyn.nowoczesnagmina.pl

NIP 8781019960, REGON: 005726411
Symbol terytorialny Gminy Golub-Dobrzyń: 0405032

Godziny pracy Urzędu Gminy:
od 7.30 do 15.30 
(od poniedziałku do piątku)

Godziny otwarcia kasy:
od 8.00 do 10.30 oraz od 12.00 do 14.00 
(od poniedziałku do piątku)

Konta bankowe:
Konto podstawowe:
PKO Bank Polski, Oddział 1 w Golubiu-Dobrzyniu
62 1020 5024 0000 1002 0010 1139

Konto dot. gospodarowania odpadami:
PKO Bank Polski, Oddział Toruń
39 1020 5011 0000 9502 0250 0981