Inwestycje

  • Podpisanie umowy

Gmina pozyskała 430 tys. na kolejną drogę

Podczas wczorajszych uroczystości, o których więcej pisaliśmy TU, w Cieszynach odbyło się również uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
 
Gmina Golub-Dobrzyń otrzymała dofinansowanie w wysokości 430 000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110273C w m. Wrocki”.

W ramach tej inwestycji na odcinku o długości 997m już wkrótce położona zostanie twarda nawierzchnia o szerokości 4m oraz obustronne pobocza o szerokości 0,75m.

Jak informuje Urząd Marszałkowski: „Środki przeznaczone na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych pochodzą z należności i opłat rocznych z tytułu wyłączeń gruntów rolnych i leśnych z produkcji. Opłaty stanowiące rekompensatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i przeznaczenia ich na cele nierolnicze, mają w ramach sprawiedliwości społecznej i zrównoważonego rozwoju, zrekompensować społeczeństwu bezpowrotną stratę dla środowiska wynikającą ze zmiany użytkowania tegoż terenu”.  

 

drukuj (Gmina pozyskała 430 tys. na kolejną drogę)

  • autor: Patryk Skorski, data: 2023-07-05

Wstecz