Inwestycje

  • Plac zabaw w Gałczewie

Większe dofinansowanie na budowę placu w Gałczewie

W dniu 21 sierpnia 2023 roku Gmina Golub-Dobrzyń podpisała Aneks Nr 2 do umowy UM_WR.431.1.083.2022 na mocy którego zwiększeniu uległo dofinansowanie do inwestycji pn. „Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w Gałczewie”. Aktualna kwota dofinansowania wynosi 202 477,63 zł, poprzednia wynosiła 145 000,00 zł.

 

 

 

O zadaniu pisaliśmy:
https://www.uggolub-dobrzyn.pl/188,inwestycje?tresc=2486
https://www.uggolub-dobrzyn.pl/188,inwestycje?tresc=2314
https://www.uggolub-dobrzyn.pl/188,inwestycje?tresc=2179

 

  • autor: Sławomir Kowalski, data: 2023-08-21

Wstecz