Klub Młodzieżowy "Świetlik"

Ogłoszenie o naborze uczestników do projektu

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pt. Klub Młodzieżowy „Świetlik”, realizowanym przez Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Wsi Węgiersk i Macikowo w ramach projektu grantowego „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Dolina Drwęcy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 7-15 lat do Klubu Młodzieżowego „Świetlik”, który będzie się mieścił w Szkole Podstawowej im. Józefa Sołtykiewicza w Węgiersku (Węgiersk 95, 87-400 Golub-Dobrzyń).

Spotkania w Klubie będą odbywać się 3 razy w tygodniu w godz. 12:30-15:30 w okresie od października 2020 r. do maja 2021 roku.

W ramach projektu klubu młodzieżowego „Świetlik” przewidziano dla uczestników następujące formy wsparcia:

  • zajęcia edukacyjne (zajęcia kreatywne, alternatywne sposoby spędzania czasu, zajęcia wychowawcze, zajęcia z profilaktyki współczesnych zagrożeń środowiskowych);
  • zajęcia sportowe;
  • wsparcie pedagogiczno-terapeutyczne;
  • promocja dobrych wzorców;
  • program rówieśniczy;
  • wyjazdy edukacyjno-integracyjne.

Warunkiem przystąpienia do projektu jest spełnienie poniższych kryteriów:

Wiek uczestnika 7-15 lat.
Zamieszkiwanie terenu LGD Dolina Drwęcy, w szczególności powiatu golubsko – dobrzyńskiego,
Posiadanie statusu osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Uczestnictwo we wszystkich formach wsparcia oferowanych w ramach projektu jest bezpłatne !!!

Więcej informacji oraz niezbędne dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.sp-wegiersk.edupage.org

  • data: 2020-09-07

Wstecz

Banery

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

ul. Plac1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Centrala tel.: 56 683 54 00 (03)
Fax: 56 683 52 76
e-mail: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl
http://www.uggolub-dobrzyn.pl, 
http://golub-dobrzyn.nowoczesnagmina.pl

NIP 8781019960, REGON: 005726411
Symbol terytorialny Gminy Golub-Dobrzyń: 0405032

Godziny pracy Urzędu Gminy:
od 7.30 do 15.30 
(od poniedziałku do piątku)

Godziny otwarcia kasy:
od 8.00 do 10.30 oraz od 12.00 do 14.00 
(od poniedziałku do piątku)

Konta bankowe:
Konto podstawowe:
PKO Bank Polski, Oddział 1 w Golubiu-Dobrzyniu
62 1020 5024 0000 1002 0010 1139

Konto dot. gospodarowania odpadami:
PKO Bank Polski, Oddział Toruń
39 1020 5011 0000 9502 0250 0981